Algemene voorwaarden kortingsbonnen

Algemeen

1. De volgende algemene voorwaarden kortingscodes ("Voorwaarden Kortingscodes") zijn van toepassing op alle kortingscodes (“Kortingscodes”) uitgegevens door Pro Meal voor het gebruik op de Website.

2. De Voorwaarden Kortingscodes zijn ook van toepassing op individuele Kortingsbonnen en specifieke voorwaarden ("Specifieke Voorwaarden") zullen ook op de individuele Kortingsbonnen van toepassing zijn. Deze Specifieke Voorwaarden zullen op de Kortingsbonnen worden gespecificeerd of kunnen ten tijde van het uitgeven van de Kortingsbonnen kenbaar worden gemaakt.

3. U kunt de Kortingscodes van Pro Meal alleen gebruiken om korting te krijgen op het ordertotaal bij het afrekenen van online bestellingen op http://promeal.be.

 

Algemene voorwaarden voor alle Kortingsbonnen

4. Het recht om de Kortingscode te gebruiken is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Anders dan door de originele ontvanger van de Kortingscode mogen Kortingscodes op geen enkele wijze en in welke vorm dan ook gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd of gepubliceerd worden.

5. Tenzij anders vermeld:

5.1 mogen Kortingscodes niet worden gebruikt in combinatie met andere Kortingscodes, acties en/of promoties die van tijd tot tijd zullen worden aangeboden.

5.2 zal iedere Kortingscode eenmalig door de ontvanger kunnen worden gebruikt.

6. Door het gebruik van de Kortingscode garandeert u dat u de rechtsgeldige ontvanger bent van de Kortingscode en dat u de Kortingscode in overeenstemming met deze Voorwaarden Kortingscodes, van toepassing zijnde wetgeving en naar goed vertrouwen zult gebruiken. Als Pro Meal van oordeel is dat een Kortingscode in strijd met deze Voorwaarden Kortingscodes, van toepassing zijnde wetgeving en/of goed vertrouwen wordt gebruikt heeft Pro Meal het recht om uw Kortingscode te annuleren of te weigeren.

 

Overige Voorwaarden

7. Houdt u er rekening mee dat bij betaling van de Bestelling met kredietkaarten uw bank het bedrag van uw Bestelling op uw rekening voor enige tijd zal reserveren voordat het daadwerkelijk van uw rekening zal worden afgeschreven. Het door uw bank gereserveerde bedrag zal gedurende de periode van deze reservering niet op uw rekening beschikbaar zijn.

8. Kortingscodes zijn niet overdraagbaar en/of inwisselbaar voor geld, in welke vorm dan ook.

9. Pro Meal niet aansprakelijk jegens de klant of huishouden voor verliezen of vorderingen die voortvloeien uit de weigering, annulering en/of intrekking van de Kortingscode of die voortvloeien uit een gebrek van de klant of huishouden waardoor de Kortingscode niet kan worden gebruikt.

16. Pro Meal behoudt het recht om deze Voorwaarden Kortingscodes voor het gebruik van de Kortingscodes, tussentijds en naar eigen inzicht en goeddunken op ieder moment te wijzigen, aan te vullen en/of aan te passen. Pro Meal raadt u daarom aan deze Voorwaarden via de Website regelmatig te raadplegen.

17. Alle overige voorwaarden van Pro Meal zijn van toepassing.